Wydatki na kask i odzież ochronną do jazdy motocyklem stanowią koszty uzyskania przychodów.

Od wielu lat organy podatkowe odmawiały uznania wydatków na zakup odzieży ochronnej do jazdy motocyklem oraz kasku (który de facto jest obowiązkowy aby móc jeździć po drogach publicznych) za koszty podatkowe. Uznawano te wydatki za wydatki o charakterze osobistym. Co do zasady wskazywano, że bezpośrednim celem zakupu jest ochrona zdrowia. Z kolei wydatki na ochronę…

By Off

Jak liczyć koszty w przypadku zbycia wierzytelności własnej?

W dniu 15 lutego 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD5.8201.11.2020 w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu.  Co prawda interpretacja ta dotyczy transakcji faktoringu, jednak moim zdaniem, nie ma żadnych przeciwskazań aby zasady tam wskazane przenieść na pozostałe obszary związane z cesją wierzytelności…

By Off

Koniec sporów – Interpretacja ogólna MF- Ryczałt za jazdy prywatne firmowym autem obejmuje też koszty paliwa.

Minister Finansów wydał interpretację ogólną kończącą spór i niespełna 5 lat aby Minister Finansów uznał linię orzeczniczą sądów administracyjnych zgodnie z którą ryczałt doliczany pracownikowi do przychodów z tytułu udostępnienia mu samochodu służbowego obejmuje koszty paliwa – interpretacja ogólna z dnia 11 września 2020 r. – nr DD3.8201.1.2020. Co mówią przepisy? Od 1 stycznia 2015…

By Off

Czy wydatki na własne cele mieszkaniowe można sfinansować z otrzymanego zadatku?

Większość umów sprzedaży nieruchomości poprzedzonych jest zawarciem umowy przedwstępnej w ramach której kupujący wręcza na poczet zakupu nieruchomości zaliczkę lub zadatek. Kupujący, który otrzymał część pieniędzy bardzo często zaczynał dokonywać wydatków na przyszłe własne cele mieszkaniowe, np. wpłacając zaliczkę do dewelopera. Kupujący był przekonany, że poczynił wydatki ze środków otrzymanych z odpłatnego zbycia nieruchomości. Takie…

By Off

Biała lista, a płatność na rzecz podmiotu trzeciego.

Przepisy o białej liście funkcjonują już od pewnego czasu, jednak w dalszym ciągu ich stosowanie może nastręczać wielu problemów. Wiele firm, i to nie tylko budowlanych, spotyka się z instytucją przekazu. Dochodzi do tego przykładowo w przypadku cesji przez dany podmiot przysługującej mu od swojego odbiorcy płatności  na rzecz  swojego podwykonawcy lub dostawcy. Nietrudno sobie…

By Off

Jak skorygować fakturę wystawioną 6 lat temu?

Każdy przedsiębiorca zapewne nie raz wystawił lub otrzymał fakturę korygującą. Powodów wystawienia faktury korygującej mogło być wiele, jak choćby zwrot towaru czy obniżka ceny. Zdarzyć się może jednak, że korekta będzie dotyczyć transakcji przeprowadzonej kilka lat temu. O ile w przypadku transakcji sprzedaży towarów czy świadczenia usług przypadek taki jest mało prawdopodobny o tyle w…

By Off

VAT: Czy faktura wystawiona ponad 30 dni przed transakcją to „pusta faktura”?

W praktyce gospodarczej bardzo często wielu z przedsiębiorców spotyka się z sytuacja kiedy musi wystawić fakturę VAT dokumentującą przyszłą sprzedaż. Jak wynika z ustawy o VAT, a dokładnie z art.  106i ust. 7 tej ustawy faktury nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30 dni przed: dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; otrzymaniem, przed dokonaniem  dostawy…

By Off

VAT: Jaki kurs waluty na fakturze korygującej?

Zapewne wielu z przedsiębiorców nie raz zastanawiało się jaki zastosować kurs waluty w związku z koniecznością wystawienia faktury korygującej do faktury pierwotnej wystawionej w walucie obcej. Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie musimy w pierwszej kolejności sobie wyjaśnić, że fakturę korygującą możemy wystawić bądź to w celu „naprawienia” błędu który istniał już w momencie wystawienia faktury…

By Off

CIT: Kosztem podatkowym hipotetyczne odsetki od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

Ustawodawca wprowadził wraz z początkiem 2019 r. korzystne zmiany dla spółek płacących podatek dochodowy od osób prawnych w sytuacji kiedy wspólnicy zdecydują aby przekazać wypracowany przez spółkę zysk na kapitał zapasowy lub rezerwowy albo wniosą do tej spółki dopłaty. W takim przypadku spółka może rozpoznać koszt podatkowy w wysokości hipotetycznych odsetek liczonych tak jakby spółka…

By Off

PIT: sprzedaż mieszkania po przekształceniu ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

W ostatnich latach coraz częściej osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego podejmują decyzję aby przekształcić je w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W raz z pojawieniem się pomysłu aby sprzedać tak przekształcone prawo do lokalu mieszkalnego zaczynają pojawiać się pytania. Powstaje między innymi wątpliwość czy przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu we własnościowe…

By Off