Wyrok TSUE dotyczący stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT

autor: Agnieszka Zachorska TUSE w wyroku z dnia 7 kwietnia 2022 r. (C-333/20) orzekł, że spółka mająca siedzibę w jednym państwie członkowskim nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim ze względu na to, iż posiada tam spółkę zależną, która na podstawie umów udostępnia jej zaplecze techniczne i personalne, za pomocą których świadczy ona, na…

By 0

SZYKUJĄ SIĘ KOLEJNE ZMIANY W VAT (PAKIET SLIM VAT NR 3)

autor: Agnieszka Zachorska Zbliża się okres wakacyjny, a ustawodawca mimo wszystko planuje dalsze zmiany w podatkach. Zmiany mają obowiązywać do końca bieżącego roku. Jakie zmiany planuje ustawodawca w ramach pakietu SLIM VAT – 3: FAKTURA ZALICZKOWA NIE BĘDZIE POTRZEBNA brak obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym…

By 0

Teraz jeszcze lepsza komunikacja z e-Urzędem Skarbowym

W dniu 28 kwietnia 2022 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Celem tej nowelizacji jest umożliwienie dwustronnej komunikacji organów KAS z klientami przez e-Urząd Skarbowy (e-US). E- urząd skarbowy (e-US) wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla: podatników, płatników,…

By 0

Spłata kredytu na nabywaną nieruchomość nawet przed 2022 r. to też wydatek na cele mieszkaniowe

W dniu 8 kwietnia 2022 r. została opublikowana interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2022 r. nr DD2.8202.5.2020 sprawie wydatków poniesionych na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe jako wydatku stanowiącego realizację własnego celu mieszkaniowego, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. Minister Finansów uznał, że dla celów…

By 0

NSA – wartość goodwill nie podlega opodatkowaniu PCC

NSA w składzie siedmiu sędziów uznał w uchwale III FPS 2/21 z 21 lutego 2022 r.  stwierdził, że dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill), rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy zauważyć, że w orzecznictwie…

By 0

Urzędy skarbowe od 1 lipca 2022 r. uzyskają „tylnymi drzwiami” dostęp do naszych kont bankowych

W wyniku nowelizacji ustawy o KAS i poprzez zamianę słowa „podejrzany” na „osoby fizycznej lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub danych pełnomocników” fiskus zyska od 1 lipca 2022 r. możliwość weryfikacji kont bankowych każdego podmiotu. Coś co obecnie było możliwe dopiero gdy osobie postawiono formalnie zarzut karny i osoba ta była…

By 0

Koszty przy zbyciu środka trwałego nabytego z dotacji

Zwrócił się do naszej Kancelarii pan Tomasz, który otrzymał dotację na nabycie maszyny. Pan Tomasz postanowił ją zbyć przy czym maszyna nie jest jeszcze do końca zamortyzowane. Pan Tomasz zastanawiał się w jakiej wysokości może rozpoznać koszty. Był przekonany, że tylko w takiej części w jakiej mógłby rozpoznać w kosztach amortyzację. Zgodnie z art. 23…

By 0

Korekta JPK od stycznia 2022 r. bez czynnego żalu

Od października 2020 r. obowiązuje zmieniony JPK_VAT, który składa się z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. Zatem jedna część jest deklaracją, natomiast część ewidencyjna JPK to księga. Zgodnie z obowiązującym do końca 2021 r. art. 16a § 1 kodeksu karno-skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów…

By 0

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Coraz więcej mam zapytań dotyczących tego do kiedy można wybrać inną formę opodatkowania lub, że musimy się spieszyć bo księgowa powiedziała że mam czas tylko do 20 stycznia. Oczywiście pomijam kwestię wyboru lub rezygnacji z karty podatkowej z uwagi na jej zmarginalizowanie polskim ładem oraz to, że każdy kto ją już ma to będzie bronił…

By 0