Kategoria: Uncategorized

Polski Ład a płacenie wynagrodzenia „pod stołem”

Bardzo często, z uwagi na wysokość obciążeń podatkowych oraz ZUS, pracodawca wraz z pracownikiem umawiają się, że część wynagrodzenia płacona będzie w kopercie. Są też takie sytuacje (a zarazem branże), że pracownicy mają zobowiązania komornicze lub alimentacyjne i nie podejmą oni pracy jak pracodawca wykaże całe wynagrodzenie. W dość dużej mierze dotyczy to kierowców. Wraz…

By 0

POLSKI ŁAD: zaoszczędź 330 zł

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT od stycznia 2022 r. nie będzie możliwe pomniejszenie podatku o część zapłaconej składki zdrowotnej. Zatem płacąc składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. w styczniu 2022 r. przedsiębiorca nie obniży swojego podatku o blisko 330 zł. Dla celów możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie ma znaczenia za jaki okres jest ona…

By 0

Polski Ład: spłata kredytu na zbywane mieszkanie będzie wydatkiem mieszkaniowym.

Bardzo często zdarza się tak, że ktoś sprzedaje mieszkanie przed upływem 5 lat na zakup którego zaciągnął kredyt hipoteczny. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, wydatek na spłatę kredytu hipotecznego nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe. Trzeba zauważyć, że ustawodawca jednak pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu cenę zakupu mieszkania bez względu…

By 0

Stawka VAT na wynajem mieszkania firmie w celu dalszego najmu.

Bardzo często osoby posiadające mieszkania wynajmują je firmom, które dalej je podnajmują np. swoim pracownikom lub po prostu jest to ich sposób na biznes. W takim sytuacjach powstawały wątpliwości co do charakteru wynajmowania/wydzierżawiania dokonywanego przez właściciela nieruchomości na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – w kontekście warunku zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt…

By 0

Czy owoce, pizza i inne przekąski dla zleceniobiorcy stanowią koszty?

W obecnych realiach rynkowych wiele firm zawiera umowy cywilnoprawne z osobami, które na równi z pracownikami pracują nad jakimś projektem czy zleceniem dla klienta. Zapewnienie pracownikom takich artykułów jak kawa, herbata, ciastka, napoje, owoce, przekąski czy organizowanie tzw. pizza day jest standardem i firma musi podjąć takie kroki by pozyskać najlepszych fachowców. Organ podatkowe stały…

By 0

Jako wydatek na własne cele mieszkaniowe rozliczysz zakup kuchenki gazowej czy mebli kuchennych

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej w interpretacji ogólnej nr DD2.8202.4.2020 z dnia 14 października 2021 r. wskazał jakie wydatki można uznać za wydatki na własne cele mieszkaniowe. Jest to korzystnych ruch Ministra Finansów, gdyż kwestie te były przedmiotem licznych sporów. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT wolne od podatku dochodowego…

By Off

Polski Ład – podatek minimalny dotknie także najmniejsze spółki.

W trakcie prac nad Polskim Ładem sygnalizowano race nad podatkiem minimalnym w CIT. Miał on być odpowiedzią na nie wykazywanie podatków przez duże, głównie międzynarodowe firmy, które w wyniku różnych struktur transferowały zyski do przyjaźniejszych jurysdykcji podatkowym. Jak się okazało by to niestety tylko pretekst do wprowadzenia kolejnego obciążenia podatkowego. Przepisy o podatku minimalnym nie…

By Off

Wydatki na kask i odzież ochronną do jazdy motocyklem stanowią koszty uzyskania przychodów.

Od wielu lat organy podatkowe odmawiały uznania wydatków na zakup odzieży ochronnej do jazdy motocyklem oraz kasku (który de facto jest obowiązkowy aby móc jeździć po drogach publicznych) za koszty podatkowe. Uznawano te wydatki za wydatki o charakterze osobistym. Co do zasady wskazywano, że bezpośrednim celem zakupu jest ochrona zdrowia. Z kolei wydatki na ochronę…

By Off

Jak liczyć koszty w przypadku zbycia wierzytelności własnej?

W dniu 15 lutego 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD5.8201.11.2020 w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu.  Co prawda interpretacja ta dotyczy transakcji faktoringu, jednak moim zdaniem, nie ma żadnych przeciwskazań aby zasady tam wskazane przenieść na pozostałe obszary związane z cesją wierzytelności…

By Off